CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

10 - 15 triệu Vân Đồn SunGroup

I. NHIỆM VỤ CHÍNH:

  • Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng dịch vụ hành không, phi hàng không của các đơn vị và các nhà thầu cung cấp dịch vụ hàng không tại Cảng theo quy định của pháp luật.
  • Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, quy định  và quy trình trong khai thác nhằm phát hiện, ngắn ngừa, cảnh báo những hiện tượng vi phạm hoặc không tuân thủ có thể dẫn đến các rủi ro gây mất an ninh, an toàn.

II. YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên
  • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Để ứng tuyển công việc này xin vui nộp hồ sơ trực tiếp tại website: tuyendung.sungroup.com.vn.