Cơ chế giải quyết tranh chấp

Quangninh CV chỉ chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải (Đăng tải đúng các thông tin mà ứng viên hay nhà tuyển dụng đăng ký và cung cấp). Quangninh CV không chịu trách nhiệm về chất lượng, môi trường làm việc, mức lương cũng như các vấn đề phát sinh khác từ phía cơ sở, doanh nghiệp tuyển dụng.

Các tranh chấp (nếu có) từ ứng viên và cơ sở, doanh nghiệp tuyển dụng: Ứng viên và nhà tuyển dụng tự thỏa thuận riêng trong ôn hòa, bình đẳng, đảm bảo quyền lợi hai bên.

Khi không thể thỏa thuận riêng, người bị hại thu thập lại toàn bộ thông tin và gửi yêu cầu đến website qua email: hotro@quangninhcv.com.

Chúng tôi đóng vai trò trung gian hòa giải trên cơ sở điều khoản (tại form đăng ký) và nội dung bảo vệ quyền lợi người dùng trong mục hướng dẫn sử dụng nhằm đảm bảo quyền lợi bình đẳng hai bên. Căn cứ theo từng tình huống khiếu nại cụ thể, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ có giải đáp chi tiết cho người bị hại áp dụng các chính sách.

Trong trường hợp không thể giải quyết tranh chấp theo 2 phương án trên, chúng tôi hỗ trợ bên bị hại liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền để phân xử.

Trường hợp Sàn giao dịch việc làm Quangninh CV nhận thông tin phản ánh về chất lượng nhà tuyển dụng hay ứng viên, … phần thông tin ứng viên hay nhà tuyển dụng đang tranh chấp sẽ tạm thời bị khoá (lock) và chờ kết luận/thỏa thuận cuối cùng của các bên liên quan.

Khi phát sinh tranh chấp, Sàn giao dịch việc làm Quảng Ninh CV đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty.